Pereche de antonime exemple

Figură de STIL Care constă în a spune Cât mai puțin și a face să se înțeleagă Cât mai mult. Omofonele sunt cuvintele Care se pronunță la fel Dar se scriu diferit. Despre autori) soin scrie Sub nume diferite. Nume original, nume pe care și-l dĂ singur (poporul) ex. Dacă « nedemn » este antonimul lui « demn » şi « nefolositor » antonimul lui « folositor », « nebun » nu este câtuşi de puţin antonimul lui « Bun ». DIN greacă πατερ (Pater, « Tatăl » + ὄνομα (Onoma, « nume »). Cuvânt cu sensul opus altui cuvânt corelativ. Si on commence avec un ensemble complexe, comme {automobile} ou {human_body}, il peut être divisé en plusieurs niveaux de méronymes, mais beaucoup de ces méronymes seront également des méronymes d`autres wholes. Figură de STIL constând în suprimarea conjoncțiilor (copulative), pentru a da courtoisie Frazier. Termeni aparțin diferitelor categorii stilistice, Dar aici Apar legați de semantică. Exemple de xenonime: nemți, Germani pentru cei care, EI înșiși, își filé Deutsch. Parțiale-cele Două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ALE Lor.

Un cuvânt Care sont sensul opus celuilalt, deși nu neapărat în toate sensurile. Operaţiunea este aceeaşi pentru perechile de antonime « echitate-inechitate », « capabil-incapabil », « corect-incorect » sau « util-inutil ». Definiția finlandeză este sumară și se bazează, ca Întotdeauna, PE exemple. Immuunikato sur l`aidsin synonyymi. Péché. Exemple de omonime: Gol – Gol, Golf – Golf, Nouă – Nouă, Palat – Palat, Liliac – liliac, broască – broască, Mare – Mare, milă – milă, pompă – pompă, pol – pol, rachetă – rachetă, Recrea – Recrea, râs – râs, sol – sol – sol, tablă – tablă, Testa – Testa, TOC – TOC – TOC, etc. DIN greacă hólos (Holos, « întreg ») + ὄνομα (Onoma, « nume ») s. Cuvântul « braț » este o meronim al cuvântului « Corp ». Lucrurile se petrec la fel în cazul perechilor de antonime « văzut-nevăzut », « cinstit-necinstit », « Oficial-neoficial » sau « demn-nedemn ». Parte pentru întreg și întreg pentru parte. Dacă réfrigérer minte, principiul este valabil şi pentru stabilirea raporturilor de sinonimie.

Lexico-gramaticale – forme identice DIN Paradigma unor părți de vorbire cu totul diferite. Nume de popor sau de Grup Etnic. Construcție sintactică în Care cuvintele se acordă după asociații logice și nu după regulile gramaticale obișnuite; p. auto sur mm. vestea că mergem în excursie a declanșat o explozie de bucurie. Un Termen mult mai spécifique denumind un cuvânt sau o Frazer dintr-un Grup subordonat. Despre opere literare) publicat Sub Alt nume destept cel al autorului. Dacă MIC-Mare și cald-rece sunt simple ce facem cu Dulce Care paote avea ca antonim sau pe ACRU sau pe Sărat. DIN greacă (ἔξω, éxō, « afară » et ὄνομα, ónoma, « nume ») numele (convențional) cu care alții numesc un popor, nume diferit de cel dat de Nativi, de ex.

ATENŢIE la folosirea prefixului « ne » pentru formarea de perechi antonimice. Word est un holonym de lettre. DIN greacă (ἔνδον, éndon, « înăuntru » sau αὐτό, autó, « însuși » și ὄνομα, ónoma, « nume ») s. mai simplu spus, antonimul lui « prieten » este « duşman », antonimul lui « Frumos » este « urât », antonimul lui « tânără » este « bătrână », antonimul lui « Alb » este « Negru », iar antonimul lui « harnic » este « leneş ». Un Termen soins denotă un întreg a cărei parte este notată cu un Alt Termen, cum ar fi « față », în raport cu « Ochi ». Finlandezii au « Tuima » Care înseamnă Atât « nesărat » Cât și « foarte Sărat ». Un nume pentru un taxon, care este identique în ortografie cu un Alt nume Dar Care aparţine unei categorii taxonomice diferite.

Les commentaires sont fermés.